ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Κ.Κ.Ε.Α 29-03-2014 - Ώρες Διάθεσης Προϊόντων : 08:30 έως 13:00 στο πάρκινγκ δίπλα από το CARREFOUR ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ